I knæet findes der to korsbånd, det forreste og det bagerste. Sammen med meniskerne, de ydre ledbånd og muskler på og omkring knæet, sørger disse sammen for, at knæet er stabilt.

Knæet bliver således ustabilt, hvis det forreste korsbånd rives over, og skinnebenet skrider fremad i forhold til lårbenet. Dette sker ofte i forbindelse med idræt.

Det bagerste korsbånd rives sjældent over, men det kan forekomme ved større skader, eksempelvis trafikuheld. Hvis det sker, vil skinnebenet glide bagud i forhold til lårbenet.

Ustabilitet i knæet opstår ofte ved vridbevægelser i forbindelse med sport og idræt, men kan også komme af almindelige hverdagsaktiviteter.  

Piger som dyrker holdsport, såsom håndbold har oftere læsioner i forreste korsbånd, end drenge har.

Korsbåndsskader sker ofte ved sportssituationer, hvor underbenet står fast i forhold til lårbenet. En tackling i fodbold, hvor en spiller tackler med bøjet ben, giver stor risiko for skade på korsbåndet. Ligeledes kan der være situationer i håndbold, hvor knæet vrides og der opstår skader.

Vridbevægelser ved bl.a. skiløb og badminton kan også føre til korsbåndsskader, men kan ligesåvel komme i menisken eller sideledbånd.

Har man fået en skade både på korsbåndet, menisken og sideledbåndene, er det en god idé at få lavet en kikkertundersøgelse hurtigt efter at skaden er sket.

Ved en kikkertundersøgelse får nogle af vide, at deres korsbånd er delvist overrevet. Rent funktionelt, er det dog det samme som en total overrivning. Undersøgelser har nemlig vist, at det ikke kan betale sig at sy korsbåndet sammen, hvis det er revet over. Det giver altså ikke et bedre resultat at få korsbåndet syet sammen, end hvis man helt undlader at operere.

Korsbåndet kan heller ikke hele sammen af sig selv.

Er skaden udelukkende på forreste korsbånd, er det ikke nødvendigvis en god idé med operation, lige efter skaden er sket. Ved operation i den tidlige fase er der nemlig risiko for nedsat bevægelighed og det kan desuden resultere i sammenvoksninger i knæet. For nogle vil genoptræning derfor være en bedre løsning.

Hvad kan du selv gøre

  • Brug RICE-princippet umiddelbart efter skaden er sket.
  • Man bør skåne knæet mod belastning, hvis det er smertefuldt.
  • Støt evt. det skadede knæ med en knæskinne.
  • Hvis der er tale om en længerevarende knæskade, kan du med succes påbegynde selvspændingsøvelser af lårmusklen for at undgå, at den svinder. I den smertefulde fase gøres det bedst ved at spænde lårmusklen så hårdt som muligt på strakt knæ. Hold stillingen i 10 sekunder, og slap derefter af i musklen i få sekunder. Gentag øvelsen 10 gange i træk, cirka 1 gang i timen.
  • Gå til lægen med det samme, hvis der er tale om svære smerter.
  • Gå til lægen, hvis der er tale om vedvarende smerter eller gener.

DonJoys knæskinner, der kan bruges efter operation:

Forhandlerliste over DonJoy knæskinner