Menisken fungerer som en støddæmper, som ved løb og gang tager en del af belastningen fra knoglerne. Samtidigt giver menisken også stabilitet i knæet. Uden menisken, ville knoglebrusken blive belastet meget hårdt.

I knæleddet ligger to menisker fast oven på skinnebenet. Meniskerne er halvmåneformede bindevævsskiver. Den udvendige menisk ligger i den del af knæet, som vender væk fra det andet ben. Den indvendige menisk, vender ind mod det andet ben.

Menisken kan komme i klemme mellem lårbensknoglen og skinnebenet, og bliver herved revet i stykker. Det er oftest et vrid i knæet, mens det er bøjet, der er årsagen til, at man får meniskskader. Hvis der er kommet en revne i menisken, kan den komme i klemme, hvis den vipper ind i leddet og dermed sætter sig fast.

Med mindre knæet er låst fast, kan det det være svært at opdage en meniskskade, fordi man ikke oplever de klassiske symptomer i starten. Der kan komme hævelse, men det er ikke altid tilfældet.

Det klassiske symptom på en meniskskade, viser sig ved, at knæet er låst fast og ikke kan strækkes igen, eksempelvis efter man har siddet på hug. Nogle gange kan man lirke lidt med benet og hermed få det strakt ud igen.

Smerter ved belastning af knæet med efterfølgende hævelse, af større eller mindre grad, er også symptomer på meniskskader.

Hvad kan du selv gøre

  • Brug RICE-princippet umiddelbart efter skaden er sket.
  • Aflastning er som regel nødvendigt. Man bør skåne knæet mod belastning, hvis det er smertefuldt. Det vil ofte være nok til, at generne går over af sig selv.
  • Støt evt. det skadede knæ med en knæskinne.
  • Hvis der er tale om en længerevarende knæskade, kan du med succes påbegynde selvspændingsøvelser af lårmusklen for at undgå at den svinder. I den smertefulde fase gøres det bedst ved at spænde lårmusklen så hårdt som muligt på strakt knæ. Hold stillingen i 10 sekunder, og slap derefter musklen af i få sekunder. Gentag øvelsen 10 gange i træk, cirka 1 gang i timen.
  • Gå til lægen, hvis der er tale om vedvarende smerter eller gener.

DonJoys knæskinner, der kan bruges:

Forhandlerliste over DonJoy knæskinner