Omkring halvdelen af alle voksen har tegn på slidgigt (oestoarthiritis (OA)) – og det er oftest i knæet. I alderen 45-60 år er det 22,7% af alle kvinder og 8% af mænd, der udvikler slidgigt (6).

Slidgigt kan være meget smertefuldt og forringe vedkommendes livskvalitet betydeligt.

Rettidigt indgriben kan være forskel på en smertefuld og en smertefri hverdag. Udover vægttab kan en aflastning af det ramte knæ være med til at mindske smerten og der fastholde en ofte aktiv hverdag.

Flere undersøgelser (3,4) viser, at knæskinner kan afhjælpe både smerter og stivhed ved slidgigt i knæet (OA i det mediale ledkammer).

Her blev det bl.a. bevist, at knæskinner formindsker smerterne bl.a. ved at ”skubbe knæet til højre eller venstre” (3) for at mindske trykket mellem knoglerne og dermed mindske smerterne.

I en stor systematisk undersøgelse foretaget af The University of Chicago (3), der omfatter 15 kliniske undersøgelser fordelt over 20 år, oplevede 73% af de testede personer en betydelig smertereduktion i knæet, når de brugte en OA-knæskinne.

I en anden undersøgelse (4) undersøgte forskerne effekten af personligt tilpassede knæskinner i forhold til Off-the-shelves-skinner.

Her fandt de en tydelig forskel: De personligt tilpassede knæskinner forbedrede bevægelighed og mindskede stivheden i knæet væsentligt mere.

Med en tilpasset OA-knæskinne kan man dermed blive længere på arbejdsmarkedet, reducere brugen af smertestillende medicin og ofte også udskyde behovet for operation (3). Både på kort og længere sigt forbedres patienternes hverdag og livskvalitet.

Læs mere om slidgigt i knæet (PDF) Link til rapport: Effektivitet for skinner ved knæ OA

Læs endnu mere om slidgigt.

Referencer:

(3) Feehan NL, Trexler GS, Barringer WJ. The Effectiveness of Off-Loading Knee Orthoses in the Reduction of Pain in Medial Compartment Knee Osteoarthritis: A Systematic Review. J Prosthet Orthot 2012;24(1):39-49.

(4) Draganich L, Reider B, Rimington T, Piotrowski G, Mallik K, Nasson S. The effectiveness of self-adjustable custom and off-the-shelf bracing in the treatment of varus gonarthrosis. J Bone Joint Surg Am. 2006 Dec;88(12):2645-52.

(6) Pereira D, Peleteiro B, Araújo J, Branco J, Santos RA, Ramos E. The effect of osteoarthritis definition on prevalence and incidence estimates: a systematic review. Osteoarthritis Cartilage.